SOI CẦU||DỰ ĐOÁN XSMB 22/12/2020 – SOI CẦU XSMB CHÍNH XÁC NHẤT||THIÊN HẠ BET

Liên đoàn bóng đá đã ban hành 35 biện pháp để thúc đẩy cải cách bóng đá, tổng cộng 6 biện pháp về phát triển bóng đá trẻ 
 Một số biện pháp thúc đẩy hơn nữa việc cải cách và phát triển bóng đá
1. Cải cách sâu rộng hệ thống và cơ chế quản lý bóng đá, nâng cao năng lực quản trị của Liên đoàn bóng đá
  (1) Đảng ủy Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc sẽ thực hiện công việc của mình dưới sự jss77 lãnh đạo của Đảng đoàn Tổng cục Thể dục thể thao. Đảng ủy Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đóng vai trò nòng cốt chính trị, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý đảng nghiêm minh, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng đối với ngành bóng đá, tăng cường sự lãnh đạo của công tác xây dựng đảng đối với đội tuyển quốc gia, các hiệp hội thành viên, câu lạc bộ chuyên nghiệp, là nền tảng chính trị vững vàng để bóng đá phát triển chất lượng cao. Bảo hành. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Hiệp hội Bóng đá  đã tận tâm thực hiện các nhiệm vụ giám sát, kỷ luật và trách nhiệm giải trình. (2020)
  (2) Tiếp tục sửa đổi và cải thiện Các điều khoản của Hiệp hội Bóng đá , tăng cường sự lãnh đạo chung của đảng đối với Hiệp hội Bóng đá, và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa công việc của Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc và dân chủ hóa, quản trị khoa học và chuyên nghiệp của ngành công nghiệp bóng đá. Tối ưu hóa cơ cấu của ủy ban chấp hành Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, cải thiện ủy ban đặc biệt, và tích cực thu hút sự tham gia của các chuyên gia từ mọi tầng lớp. Cải thiện cơ chế quản lý nội bộ của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc. Tăng cường xây dựng nội quy, quy chế trong các lĩnh vực quản lý ngành bóng đá. (Năm 2021)
Một số biện pháp thúc đẩy hơn nữa việc cải cách và phát triển bóng đá

    1. Cải cách sâu rộng hệ thống và cơ chế quản lý bóng đá, nâng cao năng lực quản trị của Liên đoàn bóng đá
      (1) Đảng ủy Hiệp hội Bóng đá  sẽ thực hiện công việc của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn Tổng cục Thể dục thể thao.THIÊN HẠ BET Đảng ủy Hiệp hội bóng đá  đóng vai trò nòng cốt chính trị, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý đảng nghiêm minh, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng đối với ngành bóng đá, tăng cường sự lãnh đạo của công tác xây dựng đảng đối với đội tuyển quốc gia, các hiệp hội thành viên, câu lạc bộ chuyên nghiệp, là nền tảng chính trị vững vàng để bóng đá phát triển chất lượng cao. Bảo hành. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Hiệp hội Bóng đá  đã tận tâm thực hiện các nhiệm vụ giám sát, kỷ luật và trách nhiệm giải trình. (2020)"

Xem Thêm SERVICE